Startpagina  | Terug  |   © 2006
 
 

Procesmanagement

Enkele principes gebaseerd op het denken van M. Hammer

1. Stem uw organisatie af op uw klanten

Presenteer u als een organisatie met één enkel gezicht naar de klant
Werk op verschillende wijze naar verschillende groepen van consumenten
Weet van te voren wat klanten aan u zullen vragen
Laat klanten meer zelf regelen
Meet die zaken waar klanten(consumenten) echt om geven

2. Biedt uw klanten waar ze echt om vragen

Zie uzelf als een oplosser van problemen ipv. aanbieder van producten en diensten; aanvullende diensten in het verlengde van uw product
Reflecteer op de onderliggende problemen van de klant; ga dieper dan uw product of dienst
Onderzoek hoe klanten feitelijk met uw product omgaan en probeer uw dienstverlening daar beter bij te laten aansluiten

3. Stel processen voorop

Focus op het eindgebruik van uw product of dienst door de klant
Bekijk uw processen continu door de bril van de klant; alleen het eindresultaat van de processen telt in de ogen van de klant
Vergewis u ervan dat iedereen in uw bedrijf het proces begrijpt vanaf de fase van ontwikkeling tot aan de aflevering aan de klant
Stem de organisatiestructuur af op de processen; stroomgericht organiseren (“kantelen” van de structuur met vergaande “decentralisatie”)
Creëer een teamcultuur met gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid

4. Systematiseer uw innovatieproces

Verwar de behoefte aan creativiteit niet met stuurloosheid in de organisatie; maak succesvolle innovatie niet afhankelijk van toevalligheden
Leidt innovatie en problem solving in banen van discipline en teamwork (projectmanagement)
Verplaats u in de denkwijze of gedragspatroon van de klant en neem dat als uitgangspunt voor een herontwerp waarin de klant met minder geld, inspanning en frustraties uw producten en diensten kan krijgen

5. Meten is weten; stop met accounting en meet alleen wat u echt wilt weten

Hou uw procesmetingen eenvoudig, begrijpelijk en inzichtelijk; hoed u voor “overkill”
Ontkoppel meten van accounting; het maakt gewoon onderdeel uit van de basishouding van iedere manager
Ontwikkel een integraal meetmodel dat gekoppeld is aan uw hoofddoelstellingen
Meet datgene dat u werkelijk wilt controleren en dat van directe invloed is op de realisatie van uw missie en hiervan afgeleide doelstellingen

6. Bindend managen van processen

Management is niet gelijk aan controle maar biedt ruimte aan medewerkers vanuit een duidelijke visie op klanten en processen
Teamwork en samenwerking op managementniveau moet de regel zijn en niet de uitzondering
Leer managers om gemeenschappelijke belangen voorop te stellen
Werk met een beloningsstructuur die recht doet aan teamwork
Ruil formele structuren in voor inspirerend leiderschap

7. Gebruik uw distributiekanalen als verlengstuk van de organisatie

Uw belangrijkste doelstelling moet zijn om maximale kwaliteit tegen minimale kosten te leveren
Zet distributiekanalen om in gemeenschappen met een gezamenlijke doelstellingen
Gebruik het internet om informatie te delen en transactieprocessen te stroomlijnen

8. Denk in ketens; breek buitenmuren af

Focus op uw kernprocessen en verlaag uw indirecte kosten
Stroomlijn de relaties tussen uw bedrijfsprocessen en die van klanten en toeleveranciers
Herverdeel de activiteiten tussen de bedrijven zodanig dat iedereen doet waar hij het beste in is
Exploiteer de behoefte van klanten aan zelf service

9. Streef naar virtuele integratie; verruim uw bedrijfsvoering

Beschouw uw bedrijf niet langer als aan zelfstandige entiteit maar als een deel van een groter geheel in de behoefte keten van de klant
Wees altijd bereid uw bedrijfsdoelstellingen en strategie te herzien


Deze tekst is samengesteld door Management Start.
(c) 2005

Reageer op dit artikel...