Startpagina  | Terug  |   © 2006
 
 

XBRL: Esperanto voor financiŽle gegevens?

De XML-Revolutie

Door de introductie van XML de afgelopen jaren is het IT-landschap langzaam maar gestaag op ingrijpende wijze aan het veranderen. Vele wijzigingen hebben betrekking op de enorme mogelijkheden voor interoperabiliteit die XML ons biedt. IT-systemen die vroeger niets van elkaar wilden weten, blijken plots te kunnen samenwerken.

Zoals u misschien weet, biedt XML (eXtensible Markup Language) ons een raamwerk waarmee men data kan formatteren: door XML-Ďtagsí kan betekenis worden gegeven aan informatie in een normaal tekstbestand. Deze data kan vervolgens in applicaties worden gebruikt en worden geÔmporteerd en geŽxporteerd. De Ďtagsí kan men zelf verzinnen en eindeloos uitbreiden (vandaar ĎeXtensibleí). Door afspraken te maken over de te gebruiken Ďtagsí en deze afspraken ook vast te leggen (in een XML-Ďschemeí), kunnen systemen Ďdezelfde taalí met elkaar spreken en elkaar dus begrijpen en informatie uitwisselen. Als deze afspraken ook buiten de eigen organisatie gelden, wordt het helemaal interessant: Dan kunnen ook systemen en applicaties van diverse ondernemingen met elkaar samenwerken. Dit is vergelijkbaar met EDI-toepassingen waarmee momenteel bijvoorbeeld veel hardware-leveranciers communiceren met hun klanten en leveranciers voor wat betreft orderafhandeling en facturering.

Doordat XML een open standaard is en bovendien ook eenvoudig toepasbaar, kan het in vele situaties worden ingezet. Voor elk proces in elke branche zou een XML-schema kunnen worden ontwikkeld, waarmee in feite de taal wordt vastgelegd waarin systemen in dat proces en in die branche met elkaar kunnen communiceren. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is bijvooreeld ebXML (Electronic Business using XML) dat poogt te komen tot een standaard voor electronisch zakendoen.

De introductie van XBRL

Ook op het gebied van financiŽle gegevens kan een verregaande standaardisatie voor data-opslag veel voordelen opleveren. Overal ter wereld wordt in een grote variŽteit aan ondernemingen vaak met vergelijkbare ratioís en kengetallen gewerkt om de financiŽle situatie van de onderneming te analyseren.

Het zou tot een enorme productiviteitswinst kunnen leiden als de financiŽle gegevens van organisaties op basis van algemeen geldende afspraken vastgelegd kunnen worden. Elke belanghebbende kan dan vervolgens zelf de gegevens laten bewerken om tot een goede analyse te komen. De financiŽle manager kan een jaarverslag of een balans laten genereren. De algemeen manager kan omzet en winst op de gewenste manier analyseren of rapporteren. Ook investeerders en analysten kunnen de door hen gewenste analyses laten uitvoeren op deze gegevens. Deze bewerkingen kunnen eenvoudiger geautomatiseerd worden als de gegevens altijd op dezelfde wijze ter beschikking worden gesteld. En alhoewel het utopisch klinkt, wordt dit scenario met de komst van XBRL plotseling steeds realistischer.

De ĎeXtensible Business Reporting Languageí wordt ontwikkeld door ĎXBRL Internationalí, een groep van 170 bedrijven wereldwijd die zich georganiseerd inspannen om deze open standaard voor financiŽle bedrijfscommunicatie tot een succes te laten worden.

Steeds meer accounting-systemen zijn XBRL-aware volgens de XBRL-website. Vanuit deze systemen kan een XBRL-bestand worden gegenereerd. Ook zijn er websites beschikbaar die uw gegevens in XBRL-format kunnen transformeren. Het XBRL-bestand dat nu gegenereerd is, kan door allerlei systemen worden gelezen en toegepast.

Uw accountants kunnen de accountantscontrole uitvoeren en de bijbehorende jaarverslagen uit het XBRL-bestand genereren. Uw management kan uit hetzelfde document managementrapportages genereren. Een mogelijke investeerder kunt u het bestand aanleveren zodat hij (of zij) een eigen analyse kan uitvoeren. En veel meer toepassingen zijn te bedenken.

XBRL kan niet niet alleen leiden tot meer efficiency, maar wordt ook genoemd als middel om te komen tot meer transparantie aangaande de financiŽle situatie van beursgenoteerde bedrijven.


XBRL en Microsoft Excel

Om deze reden hebben Nasdaq, Microsoft en PriceWaterhouseCoopers gezamenlijk een zeer interessant inititatief gelanceerd. Op http://www.nasdaq.com/xbrl/ kunt een een Excel-worksheet (Excel Investorís Assistant) downloaden dat is gelinkt aan enkele XBRL-bestanden met daarin de financiŽle basisgegevens van enkele ondernemingen. De worksheet bevat macroís die op basis van uw input op meerde werkbladen diverse rapportages demonstreert.

Deze demo toont onomstotelijk de kracht van XBRL. Door middel van macroís wordt in een handomdraai een financiele analyse gegenereerd voor het bedrijf van uw keuze.


Conclusies

Helaas sneuvelen er dagelijks vele goede initiatieven. Voor XBRL geldt dat potentiŽel er heel veel mogelijk is. In de praktijk zal het succes van XBRL echter afhangen van diverse zaken:

De bereidwilligheid van de beursgemeenschap (genoteerde bedrijven, investeerders, analysten, etc.) om XBRL als standaard te erkennen

De bereidheid van leveranciers van financiŽle pakketten om hun systemen XBRL te laten exporteren en importeren.

De effectviteit waarmee XBRL International zijn standaard bewaakt, maar ook evangeliseert.

De kennis in de markt van XBRL en gerelateerde zaken.

XBRL kan veel bieden aan diverse belanghebbenden en is in elk geval uw aandacht waard. Meer informatie omtrent XBRL vindt u in de korte lijst met referenties.


Deze tekst is samengesteld door Management Start.
(c) 2005

Reageer op dit artikel...