Startpagina  | Terug  |   © 2006
 
 

Wegwijs in de wondere wereld van ICT

Een wereld van afkortingen en vage begrippen

De branche van bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) wordt steeds volwassener. De verschuiving van 'technology push' naar 'solution selling' is evident. Toch is het voor afnemers en nieuwe toetreders in de branche nog steeds een kwelling om snel voldoende inzicht te krijgen in deze wondere wereld van afkortingen en vage begrippen.

Enterprise Application Integration (EAI), Grid computing, Storage Area Networks (SAN), Customer Relationship Management (CRM), Service Level Agreements (SLA), Enterprise Resource Planning (ERP), IT Infrastructure Library (ITIL), Projects In Controlled Environments (PRINCE2), Business Intelligence (BI), Dot Net, J2EE, Personal Digital Agent (PDA), RSS: zomaar enkele begrippen die regelmatig vanuit het ICT-veld opduiken en verwarring zaaien onder grote populaties van managers en leidinggevenden.

Er is een lange lijst te maken van technieken, concepten, modellen, methoden, producten, diensten en ideeŽn die met de meest fraaie benamingen worden gelanceerd. Soms is er sprake van een daadwerkelijke vernieuwing en in dat geval is het noodzakelijk dat er een goede benaming wordt gevonden. Helaas is het ook vaak zo dat het gaat om oude wijn in nieuwe zakken. En dan is er bij de benaming ook nog vaak een voorkeur voor abstracte Engelstalige begrippen en afkortingen.

In onze huidige zakelijke wereld draait alles om kennis. In zo'n omgeving is het lastig om je kwetsbaar op te stellen en toe te geven dat je niet precies weet wat iets betekent. Dagelijks worden binnen directies beslissingen genomen over grote ICT-investeringen. Gewichtige rapporten becijferen dan soms enorme besparingen en grote bijdragen aan de continuÔteit van de onderneming. Maar in de ogen van veel MT-leden is op zo'n moment zonder moeite de vertwijfeling zichtbaar. In het achterhoofd zijn knagend de vragen hoorbaar: 'Waar hebben we het nu precies over? Hoe werkt dit in de praktijk? Hebben we dit echt nodig? Kan het niet anders? Wat wordt er nu precies bedoeld?'

Drie basisvragen

In de huidige zakelijke omgeving gedijt de dikdoenerij en gebakken lucht prima. Het abstractieniveau in communicatie, plannen en rapporten is ongekend. Slechts weinigen durven kwetsbaarheid te tonen en onvervaard de vragen te stellen die er toe doen: 'Ik snap u niet, kunt u het in normaal Nederlands uitleggen? Wat bedoelt u nu precies? Hoe draagt dit bij tot mijn bedrijfsvoering? Is er een alternatief?'

Om inzicht te krijgen in nieuwe materie, is het noodzakelijk dat u eerlijk bent naar uzelf. Voor elk nieuw begrip waarmee u geconfronteerd wordt zou u in feite de drie basisvragen moeten kunnen beantwoorden:

1. Wat is het?
2. Wat doet het?
3. Wat levert het op?

Ogenschijnlijk banale vragen. Maar met ontzettend belangrijke antwoorden. Kijk nog eens naar de begrippen in de eerste alinea. Bent u in staat om voor elk begrip de drie vragen op een goede manier te beantwoorden?

Voorbeeld: Microsoft Dot Net

Laten we eens een veelgehoord ICT-begrip bij de hand nemen: Dot Net. Microsoft gebruikt 'Dot Net' in veel vormen van communicatie en op vele plaatsen. Dot Net was voor de ICT-wereld al moeilijk te begrijpen, maar is voor buitenstaanders nog moeilijker uit te leggen. Laten we de vragen eens beantwoorden:

1. Wat is het?
Dot Net is een verzamelterm die Microsoft gebruikt om alle concepten, technieken en producten aan te duiden die vallen onder de zogenaamde 'Dot Net Strategie'. Het gaat daarbij om Server-producten, programmeeromgevingen en slimme apparaten om toegang te krijgen tot informatie.

2. Wat doet het?
Doelstelling van de strategie is om informatie overal, op elk moment, op elk gewenst apparaat (zoals een mobiele telefoon) beschikbaar te stellen aan mensen.

3. Wat levert het op?
Als u investeert in de benodigde hardware en software en deze goed in uw organisatie implementeert, dan kunt u uw medewerkers toegang geven tot informatie als klantgegegevens, planning, orderstatussen en andere proces-gerelateerde informatie. Dit kan een proces sneller of beter laten verlopen en het kan nieuwe mogelijkheden creŽren. Uw verkopers kunnen bijvoorbeeld tijdens een klantbezoek direct inzicht hebben in de voorraad en daardoor snel een 'deal maken'.

Wees eerlijk, kwetsbaar, concreet en kritisch!

Wordt u geconfronteerd met ťťn of een heel woud aan nieuwe begrippen? Heeft u het gevoel door de bomen het bos niet meer te zien? Wees dan eerlijk naar uzelf. Stel u kwetsbaar op en stel vragen. Eis concrete antwoorden en bekijk dan kritisch wat u met de nieuw verworven kennis doet.

Veel succes!


Deze tekst is samengesteld door Management Start.
(c) 2005

Reageer op dit artikel...