Startpagina  | Terug  |   © 2006
 
 

7S Model van McKinsey

ManagementStart.nl zal de komende tijd de belangrijkste modellen voor management en leidinggeven op haar website presenteren en van elk model een korte samenvatting weergeven. We beginnen daarbij met het 7S Model van McKinsey.

Auteurs

Het model werd voor het eerst geintroduceerd in "The Art of Japanese Management" in 1981. Dat boek is geschreven door Richard Pascale en Anthony Athos, beide medewerkers van McKinsey. Het model is mede ontwikkeld door Tom Peters en Robert Waterman eind jaren zeventig. McKinsey heeft het model geadopteerd en veelvuldig ingezet. Het 7-factorenmodel werd toen bekend onder de huidige term 7S-model.

Beschrijving

Het model beschrijft zeven factoren die door managers integraal moeten worden beschouwd en beÔnvloed om te komen tot een effectieve en efficiŽnte organisatie. Het model laat zien dat er geen eenvoudige sleutel tot succes is, maar dat een strategisch manager in staat moet zijn om de organisatie op verschillende aspecten aan te sturen. De benadering op verschillende terreinen (de zeven factoren) moeten elkaar ondersteunen en versterken om de strategische doelen van een organisatie te kunnen bereiken.

Het model ziet er als volgt uit:

De auteurs benadrukken dat de onderlinge relatie en afhankelijkheid van de diverse deelgebieden veel aandacht behoeven. Als ware het een soort voorloper van de balanced scorecard, zou men kunnen stellen dat de prestatie op elke factor afzonderlijk en als onderdeel van het geheel moet worden geŽvalueerd en geoptimaliseerd om synthese mogelijk te maken en de strategie van de onderneming te realiseren. Het gaat daarbij om de volgende zeven factoren:

Shared Values
Het bindende centrum van het model. De waarden die binnen de organisatie gelden en erkend worden en daardoor invloed hebben op zaken als cultuur, communicatie en identiteit.

Strategy
De strategische doelen van de onderneming en de (schaarse) middelen die ingezet worden om deze doelen te realiseren.

Structure
De organisatorische inrichting van de organisatie. Een functionele of hiŽrarchische basisvorm, de afspraken over taakverdeling, autorisaties, verantwoordelijkheden, etc.

Systems
De primaire en secundaire processen, de bijbehorende procedures en de ondersteunende en faciliterende informatiesystemen die het uitvoeren van de processen en handhaven van de procedures mogelijk maken.

Style
De stijl van leidinggeven en de daaruitvoortvloeiende wijze van communiceren en samenwerken. De cultuur. Hoe worden medewerkers behandeld en hoe gaat men met elkaar om?

Staff
Het personeel. Welke eisen stellen we kwantitatief en kwalitatief aan het team? Hoe kunnen we aan die eisen voldoen. Het gaat daarbij om werving, begeleiding, scholing, beoordeling, retentie, etc.

Skills
De vaardigheden. Wat zijn de benodigde competenties van de organisatie? Waar is de organisatie goed in? Waarin onderscheid de organisatie en haar medewerkers zich van de concurrentie?

Strategy, structure en systems zijn de zogenaamde 'harde', oftewel objectieve en concrete, factoren. De andere factoren zijn de zogenaamde 'zachte' factoren. Staff, strategy, structure en systems kunnen vrij snel worden beinvloed. De andere factoren kunnen slechts 'traag' worden beÔnvloed.

Opmerkingen

Het model wordt nog steeds veel ingezet om een analyse te maken van de (te verwachten) prestatie van ondernemingen en de mogelijkheden om deze prestaties te verbeteren. Te komen tot een integrale benadering met 'harde' en 'zachte' factoren is voor veel managers nog steeds geen sinecure. Het model benadrukt terecht dat zaken als waarden, cultuur, communicatie en managementstijl wel degelijk een duidelijke invloed hebben op de prestaties van de onderneming. De onderlinge afhankelijkheid van factoren wordt daarbij terecht zeer sterk benadrukt.

Er zijn veel variaties op het model ontstaan. De essentie van het model staat als een huis en het spelen op verschillende schaakborden en daarbij ook nog eens de onderlingen relaties zien en kunnen beÔnvloeden blijkt voor veel managers het moeilijkste onderdeel van strategisch management.


Tip! Lees meer over de werkwijze van McKinsey in:

De McKinsey Methode   De McKinsey Praktijk


Tip! Leer thuis meer over management en marketing via de NHA:

Cursus basiskennis management
Cursus hoger management
Cursus bedrijfsorganisatie
Management
Cursus marketing oriŽntatie
Cursus marketing NIMA A
Cursus marketing NIMA B
Cursus reclame
Cursus marketing en PR


Reageer op dit artikel...