Startpagina  | Terug  |   © 2007
 
 

Denkbeelden van Drucker

De Auteur

Peter F. Drucker werd geboren in 1909 in het Oostenrijkse Wenen. Hij studeerde onder andere in Frankfurt. Ten tijde van het opkomende nazisme zette hij zich in publicaties af tegen deze stroming. In 1933 vetrok hij naar Londen en in 1937 naar de Verenigde Staten.

Peter Ferdinand Drucker

Hij publiceerde diverse boeken. In 1946 werd "The Concept of the Corporation" gepubliceerd, gabaseerd op zijn bevindingen bij General Motors. Het wordt nog steeds erkend als een van de eerste serieuze boeken over management. In 1954 verscheen "The Practice of Management", waarin Drucker een lans breekt voor het benutten van het menselijk kapitaal in een onderneming door te sturen op doelstellingen en medewerkers meer vrijheid te gunnen. In 1974 verscheen het bekende boek "Management: Tasks, Responsibilities and Practices", waarin het vak van manager nader wordt gedefinieerd.

Drucker was meer dan twintig jaar hoogleraar aan de Universiteit van New York. Vanaf het begin van de jaren zeventig was hij verbonden aan de Universiteit van Claremont. In 2005 is Peter Drucker overleden.

Kenmerkend voor de stijl van Peter Drucker is zijn duidelijk uitgewerkte visie op het vakgebied management en de praktijkvoorbeelden die hij gebruikt om zijn eigen visie te onderschrijven. Drucker is niet direct bekend om bepaalde modellen of schema's, maar zijn werk heeft onmiskenbaar grote invloed gehad op het hedendaagse denken over management en ondernemen.

Beschrijving

In zijn talrijke boeken heeft Peter Drucker enorm veel ideeŽn, concepten en denkbeelden geÔntroduceerd in de wereld van management en ondernemen. Zonder volledig te willen zijn, benoemen we hieronder in willekeurige volgorde een aantal van de denkbeelden van Drucker die in de huidige praktijk van management nog steeds uiterst waardevol blijken te zijn.

De klant is het meest belangrijk
Drucker was een van de eerste auteurs die expliciet benoemde dat een organisatie op zich geen doel is, maar slechts een middel om klanten tevreden te stellen. Klanten betalen de rekening. Klanten moeten dan ook de koers van een onderneming bepalen. Alleen door goed inzicht in de markt en de afnemers in die markt kan een bedrijf succesvol opereren. Ondernemingen zijn in staat om markten te creŽren. Ondernemingen dienen dan ook een maatschappelijk doel. Winst is geen doel op zich, maar een gevolg van het bevredigen van maatschappelijke behoeften.

Management by Objectives
Een onderneming is succesvoller als het doelgericht werkt. Het is de taak van het management om heldere, meetbare doelen op te stellen voor de onderneming en ook voortdurend te verifiŽren of doelstellingen bereikt worden en of doelstellingen wellicht bijgesteld moeten worden. Het instellen van goede meetinstrumenten zorgt ervoor dat de performance van een onderneming zichtbaar wordt. Daarbij moet niet alleen naar het verleden gekekeken worden, maar moet er op basis van objectieve criteria ook een forecast opgesteld kunnen worden voor de performance in de nabije toekomst. Medewerkers moeten gemotiveerd worden om zelf actief een rol te vervullen bij het realiseren van doelstellingen. Op basis van doelstellingen worden medewerkers aangestuurd. Een bepaalde mate van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid (self control) is daarbij onontbeerlijk. De banen van mensen moeten voldoende uitdaging bieden om te voorkomen dat mensen hun energie aanwenden voor negatieve zaken.

De medewerker als kenniswerker
De moderne medewerker is geen onderdaan of loonslaaf. De moderne medewerker is een professional die op basis van gelijkwaardigheid ingehuurd kan worden om zijn of haar expertise aan te wenden en zich in te zetten voor het hogere doel: de onderneming. Personeel moet niet worden gezien als kostenpost, maar als het belangrijkste middel om de klanten tevreden te kunnen stellen. Het onderwijsstelsel moet professionals klaarstomen die in staat zijn om zelfstandig hun kennis op peil te houden. Permanente scholing wordt steeds belangrijker.

Het belang van decentralisatie
Drucker was een van de eersten die benadrukte dat de macht in een organisatie niet gecentraliseerd moet worden, maar dat macht en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk gedelegeerd moeten worden naar zelfstandige business units en naar het personeel. Door mensen te betrekken kun je ze beter motiveren. Een goede managementlaag is voor elke organisatie onontbeerlijk. Verregaande decentralisatie leidt tot een efficiŽnter beslissingsproces, een grotere cohesie tussen bedrijfsunits en meer betrokkenheid bij het personeel.

Drie taakgebieden van managers
Het werk van Drucker heeft mede het vak van manager vormgegeven. Volgens Drucker heeft het management van een organisatie een drietal primaire taken en verantwoordelijkheden:

  1. Bepalen van organisatiedoelen: Wie is onze klant? Wat is onze toegevoegde waarde?
  2. Optimalisatie van performance van mens en organisatie: Totstandkoming, beheersing en ondersteuning van een optimaal klantgericht proces.
  3. Het sturen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie.

The effective executive
Later in zijn loopbaan heeft Drucker de nodige aandacht besteed aan de effectiviteit van werken van managers en leidinggevenden. Hij introduceerde vijf gewoontes voor effectief werken die later een inspiratiebron zijn geweest voor onder andere Stephen Covey. Deze vijf gewoonten zijn:

  1. Gebruik uw tijd bewust
  2. Hanteer meetbare en duidelijke resultaatdoelstellingen
  3. Benut uw eigen sterke punten en die van anderen
  4. Prioritiseer uw acties
  5. Focus op de belangrijke beslissingen (met impact)

U ziet het, Peter Drucker heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de denkbeelden en het jargon van de huidige managers...


Tip! Lees deze boeken van Peter Drucker:

De effectieve manager   The essential Drucker   Management. Uitdagingen in de 21e eeuw  


Reageer op dit artikel...