Management Publicaties  | Extra Informatie  | Over ManagementStart.nl  |   © 2009
 
 

Competentiemanagement met DHRD

Wat is competentiemanagement?

Competentiemanagement, learning management, leerportalen: leren en ontwikkelen zijn belangrijke thema's geworden in de moderne organisatie. Het begrip competentie vervult daarbij vaak een grote rol. Een competentie is het vermogen om een activiteit of handeling uit te voeren binnen een gedefinieerde context op basis van een specifieke set van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude.

Een competentie is hiermee dus niets anders dan een onderdeel van de functie, waarvoor men specifieke expertise nodig heeft. In IT-termen: een competentie is een genormaliseerd stukje data dat in een gegevensbestand over functioneren kan worden opgeslagen, waardoor de informatie op geautomatiseerde wijze ingezet kan worden voor allerlei HR-taken. Niets meer, niets minder. Het verklaart ook direct de intrede van het LMS: een database waarin we op een slimme manier functieprofielen opslaan. Competentiemanagement richt zich aldus op het sturen en beheren van de professionele ontwikkeling van uw medewerkers.

DHRD

ManagementStart.nl heeft voor u een eigen aanpak voor competentiemanagement ontwikkeld: Dynamic Human Resource Development (DHRD). DHRD kenmerkt zich door de dynamische en pragmatische wijze waarop de ontwikkeling van uw medewerkers wordt vormgegeven. Deze aanpak werd al eerder kort beschreven.

U kunt nu gratis van deze site een zip-bestand downloaden met daarin een Engelstalige handleiding waarin DHRD wordt toegelicht en een instrument om DHRD in uw organisatie toe te passen. Dit instrument is ontwikkeld in Microsoft Access. U heeft Microsoft Access XP of 2003 nodig om de database te kunnen gebruiken.

-> Download nu DHRD als zip-bestand (2MB)

U kunt de methode en het instrument naar eigen inzicht toepassen in uw organisatie. Als u bekend bent met Microsoft Access, dan kunt u zelf de applicatie naar eigen wens uitbreiden en aanpassen. Wel vragen we u om de verwijzingen naar Management Start intact te laten. Het is niet toegestaan om de handleiding, de applicatie of delen ervan op commerciŽle basis aan derde partijen aan te bieden.

Competentiemanagement met DHRD

Aan het gebruiken van de methode en de MS Access-applicatie zijn geen kosten verbonden. Er wordt dan ook geen support geleverd.

Gebruik van de methode en de MS Access-applicatie geschiedt op eigen risico. Management Start kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect is gerelateerd aan het gebruik van de methode DHRD of de bijbehorende MS Access-applicatie.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Bespreek DHRD en de tool in ons Management Board.