Management Publicaties  | Extra Informatie  | Over ManagementStart.nl  |   © 2009
 
 

E-learning van Management Start

ManagementStart.nl bevat veel praktische, vaak direct toepasbare informatie. Daarnaast bestaan er natuurlijk veel opleidingen en cursussen. Opleidingen die u veel tijd en geld kosten en waarvoor het lastig in te schatten is wat het rendement van de opleiding zal zijn.

Management Start ontwikkelt momenteel enkele E-learning titels die de leemte moeten opvullen tussen het leerzame artikel en een volledig curriculum. Onze E-learning modules helpen u om op elke gewenste plaats en tijd en in uw eigen tempo kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven.

Ons E-learning aanbod kenmerken zich door de praktische relevantie voor uw werk en de heldere, adequate en doeltreffende wijze waarmee informatie gepresenteerd wordt.

In elke titel is veel aandacht besteed aan de interactie met de cursist om tot een optimaal leereffect te komen. Elke elektronische cursus wordt afgesloten met een toets, zodat de cursist daadwerkelijk kan aantonen over de gewenste kennis en inzichten te beschikken. De cursus kan verder ook als handig naslagwerk worden gebruikt.

Momenteel zijn de volgende titels in voorbereiding:

ICT voor Managers
De ICT-wereld is voor velen een ondoorzichtig woud van termen, technologie en hypes. Een wereld waarin aanbieders schermen met onduidelijke afkortingen en soms onbegrijpelijk taalgebruik. Speciaal voor managers die werkzaam zijn in de ICT-sector, maar ook voor elke andere manager die met ICT in aanraking komt, ontwikkelt Management Start deze elektronische cursus en naslagwerk. Onafhankelijk van ICT-leveranciers wordt een beeld geschetst van de fundamenten van de huidige ICT-wereld, maar wordt tevens aandacht besteed aan moderne ICT-trends. In begrijpelijke taal en visueel ondersteund. Zodat u voor alle relevante ICT-zaken de drie basisvragen kunt beantwoorden: Wat is het? Wat doet het? Wat schiet je er mee op?

Help! Ik heb geen visie...
Visie- en strategievorming is het moeilijkste aspect van het werk van een directeur of manager. Het is tegelijkertijd ook het meest belangrijke onderdeel van uw werk. Als eindverantwoordelijke wordt van u verwacht dat u zorg draagt voor de continuļteit van de organisatie. De operationele druk is vaak groot en de verleiding om de discussie over de nabije en verdere toekomst dan maar uit te stellen is groot. Ook de impact van strategische beslissingen schrikt u misschien af. Deze electronische cursus helpt u om pragmatisch om te gaan met het complexe proces van visie- en strategievorming. Uw medewerkers zullen het verschil merken.

Er zijn meer titels in voorbereiding. Nadere informatie volgt later.