Management Publicaties  | Extra Informatie  | Over ManagementStart.nl  |   © 2009
 
 

Management Board

We proberen zoveel mogelijk strategische en operationele informatie en hulpmiddelen te verzamelen op dit webportaal. Het is evenwel onmogelijk om met deze informatie elke situatie het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast is het erg leerzaam om met vakgenoten van gedachten te wisselen over het moeilijke vak van directeur, manager of leidinggevende.

Bezoek ons Management Board

Daarom kunt u met collega-managers van gedachten wisselen in ons Management Board: Een discussieforum voor iedereen die in een organisatie (eind)verantwoordelijkheid draagt. Om gebruik te maken van het Management Board moet u zich aanmelden als virtueel MT-lid. Om spam tegen te gaan hebben we alleen uw email-adres nodig. We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan anderen verstrekken en het ook niet zelf benutten voor commerciŽle doeleinden.

Klik om het Management Board te openen:

U kunt het Management Board ook openen met de volgende URL: http://www.managementstart.nl/phpBB2/index.php

Management Start kan niet verantwoordelijk worden gehouden noch aansprakelijk worden gesteld voor informatie die op het Management Board wordt gepubliceerd. Tevens wijst Management Start met kracht elke vorm van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de hand voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik of enkel het raadplegen van de voorziening Management Board.